Forretningsbetingelser

Håndtering af personlige oplysningerHVILKE OPLYSNINGER OM BRUGEREN REGISTERER UGEBREVETA4.DK?


UgebrevetA4.dk registrerer i visse tilfælde, og altid med brugers samtykke, personlige oplysninger såsom navn, e-mailadresse.

BRUG AF OG LAGRING AF DATA


UgebrevetA4.dk respekterer privatsfæren og overholder lovbestemmelser om beskyttelse af data.

UgebrevetA4.dk vil kun med brugerens udtrykkelige samtykke bruge persondata, f.eks. til formål som rådgivning, reklame og markedsforskning.

Dette kan kun ske, hvis bruger frivilligt og udtrykkeligt erklærer, at UgebrevetA4.dk - for at optimere sine services - kan anvende personlige data til markedsforskningsformål eller på anden vis. Det er til hver en tid muligt at tilbagekalde en sådan erklæring pr. e-mail.

Oplysninger registreres og lagres i UgebrevetA4.dk’s database. Oplysningerne kan ikke ses af personer uden for UgebrevetA4.dk.

"OPHAVSRET"


Alt indhold på UgebrevetA4.dk er beskyttet af lov om ophavsret.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til personlig brug eller til personlig brug for husstanden altså typisk ægtefælle og børn jvf. ophavsretslovens § 12.

Enhver anden form for udnyttelse af indholdet på www.ugebrevetA4.dk forudsætter UgebrevetA4.dk’s forudgående udtrykkelige, skriftlige tilladelse.

LINKS


Alle er velkomne til at linke til alle sider på UgebrevetA4.dk. Det gælder også links, hvor der linkes direkte til undersider såsom artikler, undersøgelser etc.

Direkte links ("hot links") til andre ressourcer som f.eks. billeder, film, animationer mm., er ikke tilladt uden tilladelse.

Hvis du ønsker at linke til indhold, skal du linke til en side, hvor indholdet anvendes. Eksempel: Du må ikke linke til et billede i en artikel, men du må gerne linke til selve artiklen, hvor billedet bliver brugt.

Standardvilkår for brug af UgebrevetA4.dk ved registreringREGISTRERING


Såfremt der kræves en registrering for benyttelse af en tjeneste, anmoder vi om, at bruger ved afgivelse af persondata, bruger servicen i overensstemmelse med standardvilkårene i denne aftale.

Det er brugerens ansvar, at brugeren til enhver tid er bekendt med de gældende vilkår, og brugeren bør regelmæssigt gennemgå tjenestens vilkår for at se, om der er ændringer og/eller opdateringer.

Bemærk, at der kan forekomme yderligere vilkår og betingelser, der gælder for brugeren, hvis denne anvender tilknyttede tjenester, tredjemands indhold eller tredjemands software.

ANSVAR FOR MINDREÅRIGE


I tilfælde af at forældre eller anden værge samtykker i mindreåriges brug af vores tjenester, hvor tilmelding er nødvendig, accepterer de at være ansvarlige for den mindreåriges online-adfærd, for adgangskontrollen ligesom for konsekvenserne af mindreåriges evt. misbrug af UgebrevetA4.dk’s tjenester.

BRUGERNES INDHOLD


Brugerindhold på UgebrevetA4.dk er kommentarer til blogs og kommentarer til artikler.

Brugerne er underlagt dansk lovgivning og UgebrevetA4.dk vil naturligvis samarbejde med myndighederne i forbindelse med opklaring af strafbare forhold.

Brugere må ikke offentliggøre følgende indhold:
 • Ophavsretsligt materiale, der offentliggøres uden aftale.

 • Trusler mod individer, grupperinger af individer eller trusler mod ejendom mm.

 • Racistisk eller diskriminerende indhold på baggrund af race, religion, etnicitet mm.

 • Indhold, der kan betegnes for personfnidder, eller som alene har til hensigt at miskreditere andre brugere, navngivne personer eller grupper af personer.

 • Pornografisk indhold.

 • Børneporno. Her vil UgebrevetA4.dk aktivt involvere de relevante myndigheder.

 • Personlige eller personfølsomme oplysninger om andre brugere, navngivne personer eller grupper af personer. Herunder gælder også offentliggørelse af adresser, telefonnumre eller e-mailadresser – også selvom den ramte bruger selv har offentliggjort oplysninger, eller disse er tilgængelige på nettet andre steder.

 • Kommercielle budskaber, der har salg af et produkt for øje.
UgebrevetA4.dk forbeholder sig retten til at udelukke brugere, der overskrider ovenstående regler, fra besøg på UgebrevetA4.dk i kortere eller længere tid – herunder at lukke brugerens konto.

Endvidere forbeholder UgebrevetA4.dk sig retten til at fjerne indhold, udelukke brugere i kortere eller længere tid eller slette en brugerkonto, hvis UgebrevetA4.dk vurderer, at indholdet i kommentarer ikke giver værdi til UgebrevetA4.dk.

Kortere eller længere tid kan være alt fra en karantæne på 14 dage til evig udelukkelse. Dog vil karantæne nummer tre altid udløse en evig udelukkelse.

UgebrevetA4.dk forbeholder sig retten til at anvende brugergenereret indhold i andre medier.

TILGÆNGELIGHED


Bruger skal acceptere, at UgebrevetA4.dk ikke har indflydelse på og er ansvarlig for datatrafik uden for eget netværk. Derfor kan UgebrevetA4.dk ikke garantere konstant adgang til sine ydelser. UgebrevetA4.dk hæfter ikke for eventuelle tab, som opstår ved, at adgangen til brugers data afbrydes, eller at brugers indlagte data går tabt.

ANSVAR


Bruger er alene ansvarlig for indholdet på de personlige sider. Andre brugeres evt. mistænkelige indhold bedes rapporteret til UgebrevetA4.dk.

OFFENTLIGGØRELSE AF INDHOLD


Vi har ret til at henvise til og reklamere for brugers indhold, mangfoldiggøre uddrag etc.

SPÆRRING OG SLETNING AF INDHOLD


UgebrevetA4.dk har ret til at lukke inaktive konti. Inaktiv er defineret ved en konto uden aktivitet i seks på hinanden følgende måneder.

UgebrevetA4.dk kan desuden afvise det af bruger producerede indhold ved sandsynliggørelse af, at indholdet overtræder gældende ret, tredjemand eller punkter under "Standardvilkår".

Så vidt det er muligt og rimeligt begrænses spærringen til det påtalte indhold. I tilfælde af, at tredjemand p.g.a. indholdet gør indsigelse gældende, kan en spærring vare til der foreligger en udenretlig eller retlig afklaring af anliggendet.

I et sådant tilfælde har brugeren mulighed for at komme med brugers udlægning og stillingtagen til sagen. UgebrevetA4.dk forbeholder sig særligt ret til at slette indhold på retlig opfordring eller på opfordring fra myndigheder.

Øvrigt


 • UgebrevetA4.dk registrerer, hvis en bruger angiver at være interesseret i nyheder fra et fagforbund under LO-fagbevægelsen. Dette er fuldstændig frivilligt.

 • UgebrevetA4.dk bruger cookies og gemmer i øvrigt data, som brugere genererer i forbindelse med besøg på UgebrevetA4.dk samt informationer angivet i forbindelse med oprettelse af brugerprofiler. Disse informationer bruges i anonymiseret form til at dokumentere værdien af bannerannonceeksponeringer på UgebrevetA4.dk overfor potentielle annoncører.

 • Du må ikke anvende UgebrevetA4.dk til ulovlige formål.

 • Du må ikke afbryde, hacke eller på anden måde udøve adfærd, der bevidst skader driften af UgebrevetA4.dk eller relaterede services. Det inkluderer spam, links til spam eller farligt indhold.

 • Du må ikke skaffe adgang eller prøve på at skaffe adgang til konti, der tilhører andre.

 • Hvis ovenstående regler bliver brudt, vil det resultere i begrænset adgang til UgebrevetA4.dk. Hvis handlingen kan straffes jævnfør gældende dansk lovgivning, vil myndighederne blive inddraget.