­Vil du væ­re med til at ud­vik­le de of­fent­li­ge ar­bejdsp­lad­ser

Frist:

OAO søger en engageret kollega til arbejdet med udvikling af de offentlige arbejdspladser.

Om OAO

OAO arbejder for at forbedre offentligt ansattes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne. OAO er en fælles offentlig stemme i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser, at påvirke udviklingen i den offentlige sektor og velfærdspolitikken og at have en koordinerende rolle i forhold til OAO’s 27 medlemsorganisationer. 

Dine opgaver:

  • opgaver inden for styring, ledelse, samarbejde og digitalisering
  • udmøntning af overenskomsterne i relation til udvikling af den offentlige sektor
  • udviklingsforløb for offentlige arbejdspladser
  • projektlederopgaver, partskonsulentopgaver samt koordineringsopgaver interessevaretagelse.

 

Det forventes derfor, at du:

  • har kendskab til det offentlige arbejdsmarked
  • har politisk tæft og kan navigere i partssamarbejdet
  • kan koordinere interesser og synspunkter på tværs af organisationer
  • arbejder selvstændigt og udviklingsorienteret.

 

Løn og ansættelsesvilkår følger intern overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Michael Jespersen på mobil 27 58 87 07 eller konsulent Dorthe Storm Meier på tlf. 20 16 05 30.

Ansøgningen sendes til [email protected] mærket ”ansøgning” og skal være OAO i hænde senest den 21. februar, kl. 10.00. Samtalerne forventes afholdt i uge 9.

OAO varetager interesser for medlemsorganisationer med ca. 178.000 medlemmer ansat i stat, kommuner og regioner.

OAO er et selvstændigt sekretariat med 16 ansatte. OAO har lokalefællesskab med Fagbevægelsens Hovedorganisation, Islands Brygge 32D, 2300 København S.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på A4 jobliv.dk.