­Cen­terc­hef til Cen­ter for Tra­fik, Mil­jø og Bæ­re­dyg­tig­hed i Lyng­by-­Taar­bæk Kom­mu­ne

Frist:

CENTERCHEF TIL NYETABLERET CENTER

Lyngby-Taarbæk Kommune er en attraktiv kommune i rivende udvikling. Store fysiske ændringer som konsekvens af spændende byudviklingsprojekter præger billedet. Det giver en god økonomisk ballast for fremtidig udvikling af service og tilbud for borgerne.

Væksten i kommunen skal dog ske i balance. Gode trafikale løsninger skal integreres i byudviklingen – ikke mindst letbane-, regnvands- og skybrudsprojekter. Desuden skal klima- og fjernvarmeprojekter håndteres, samtidig med at der værnes om kommunens naturværdier.

Vil du sætte dit præg på udviklingen? Trives du med at lede forandringer? Kan du samarbejde og skabe relationer på tværs af kommunen – og i samspil med kommunens borgere, erhvervsliv og det politiske niveau?

Så bør du kigge nærmere på centerchefstillingen i Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.

Del dine erfaringer og visioner med os!

Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 31. marts 2019. Søg stillingen nedenfor.

Du kan læse mere om stillingen og Lyngby-Taarbæk Kommunes forventninger til centerchefen i job- og personprofilen (pdf).

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Bjarne Holm Markussen, tlf. 4597 3510 eller associeret parter i Genitor Trine Schandorff, tlf. 3141 0255.

Bliv opdateret om Lyngby-Taarbæk Kommune på www.ltk.dk

SØG STILLINGEN 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på A4 jobliv.dk.