Direktør til Dansk Blindesamfund

Ansøgningsfrist:
3. jun, 12:00

Klik her for yderligere information

Om stillingen

Dansk Blindesamfund er inde i en markant forandringsproces som resulterer i tydelige og målrettede strategiske prioriteringer. Interessevaretagelsen foregår med afsæt i stærke og offensive politikker. Det internationale samarbejde og krav om rehabilitering til blinde og svagsynede indtager centrale positioner i politikudviklingen og i foreningens konkrete aktiviteter og indsatser. Der søges en strategisk og udviklingsorienteret direktør, som på kompetent vis kan understøtte dette arbejde.

Opgaven

Direktøren får ansvar for ledelse og styring af foreningens samlede administration samt for samspillet med foreningens politiske ledelse, kredsene og de politiske udvalg. Direktøren refererer til landsformanden og samarbejder tæt med forretningsudvalget, der udgøres af tre ansatte politikere. Direktøren skal bidrage til den fortsatte udvikling af det igangværende strategiske og politikudviklingsarbejde, som er inde i en god gænge. Der arbejdes p.t. med strategier for habilitering og rehabilitering, det internationale samarbejde og støttearbejde samt for foreningens kommunikative aktiviteter. Herudover skal direktøren have fokus på indsamlingsarbejdet og digitalisering heraf. Ledelsen af foreningens samlede administration og drift med 125 medarbejdere og et tilsvarende antal frivillige udgør en væsentlig opgave. Tre administrative chefer refererer til direktøren, der tilsammen udgør ledergruppen. Administrationen varetager vigtige opgaver i serviceringen af foreningens 8.000 medlemmer.

 

Personen

Foreningens nye administrative topchef skal først og fremmest være en dygtig og talentfuld leder med den fornødne erfaring, som kan lede gennem andre og praktisere en visionær, anerkendende og værdibåret ledelsesstil.

Direktøren skal være en professionel leder, der på højt niveau kan bidrage til at sætte mål og retning for interessevaretagelsen og det strategiske politikudviklingsarbejde – i tætte samspil med den politiske og den administrative ledelse. Disse opgaver forudsætter veludviklede politiske kompetencer og evnen til at fungere balanceret og positivt i en medlemsstyret og nationalt forankret forening med mange aktive.

Stærke netværkskompetencer og samarbejdsevner er vigtige personlige egenskaber, ligesom stor indsigt i styring og økonomi er væsentlige kompetencemæssige forudsætninger i stillingen.

Erfaring fra handicapområdet er en fordel, men ikke et krav.

Der forudsættes en relevant akademisk uddannelse. Engelsk på forhandlingsniveau er et krav.

Ansættelse på kontrakt. Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter.

Andet

Læs mere om stillingen på www.blind.dk eller www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses

Ansøgningsfrist: Mandag den 3. juni 2019

Kontakt gerne landsformand Thorkild Olesen, tlf. 23 40 92 00, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Artikler
Se alle artikler
Kontakt

Redaktionen
[email protected]

Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Jobliv er en del af Avisen.dk Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser