­Ju­rist til det spe­cia­li­se­re­de vok­se­nom­rå­de

Sted: HØJE-TAASTRUP
Frist:

Jurist til ambitiøst og udviklingsorienteret team på det specialiserede voksenområde

Du er god til at skabe kontakt og være i dialog med både borgere og samarbejdspartnere. Du er god til at lære fra dig og formidle viden. Du er interesseret i og har flair for sagsbehandling af borgersager og kender sagsgangen. Du kan have mange bolde i luften og tager ansvar.

Du kan rumme at være i en ofte travl hverdag, hvor opgaverne kan ændre sig og planlægningen kan skride, men hvor vi alle deltager i at finde de gode løsninger sammen. Opgaveløsningen er kompleks og kerneopgaven medfører, at du skal kende paragrafferne, men også have forståelse for og kunne finde vejen i praksis. Der kan være dilemmaer i arbejdet, som du skal kunne navigere i, og som kræver, at du kan træffe beslutninger.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet cand.jur.
  • Har erfaring med at løse tunge og komplekse sager
  • Har erfaring med serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven på det kommunale område
  • Kan agere som facilitator og underviser, hvor du formidler viden og lærer fra dig
  • Kommunikerer på en ligefrem, anerkendende og tydelig måde både mundtligt og skriftligt
  • Er servicemindet og kan tale i øjenhøjde med både borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • Har gode it-kompetencer

 

Du bliver som jurist i afdelingen en nøgleperson, og du skal bidrage til at løfte det faglige niveau. Du har ikke kun en konsulentfunktion, hvor du rådgiver - du er en del af afdelingen og har fingrene i opgaverne selv. Du vil samtidig få en igangsættende og oplærende rolle, hvor du klæder dine kolleger på til at kunne håndtere processer og sager selv. Derfor er det vigtigt, at du finder det interessant at holde dig opdateret på ny lovgivning. Du vil bl.a. skulle håndtere borgmesterklager og sager om magtanvendelse. Du kan præsentere os politisk og bidrage til politiske sager. Det er en fordel, hvis du har kendskab til det specialiserede voksenområde. Hvis du har haft frivilligt socialt arbejde, er det også interessant for os at høre om.

Om os

Du bliver en del af Team Myndighed i Social- og Handicapcentret, som er en myndighedsafdeling på det specialiserede socialområde. Det betyder, vi vurderer, udmåler og bevilger støtte og hjælp til borgere med handicap eller særlige sociale problemer. Vi er 2 ledere og 30 medarbejdere med mange forskellige uddannelsesbaggrunde. Fælles for os alle er, at vi brænder for at levere god og retfærdig sagsbehandling til borgere, hvor borgeren føler sig inddraget, hørt og forstået.

Vi vil gerne være i front ift. at udvikle området, derfor afprøver vi gerne nye tiltag, arbejdsgange og samarbejdsmetoder med borgere - og gør ikke nødvendigvis tingene, som alle andre gør det. Vi har mange udviklingsprojekter, som du vil blive en del af, og der er rig mulighed for at få afprøvet og bragt lige netop dine særlige kompetencer i spil.

Du får nogle professionelle, engagerede og ambitiøse kolleger, hvor vi samarbejder, kommunikerer og sparrer med hinanden. Vi har en anerkendende og positiv tilgang til både borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Yderligere oplysninger

Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er søndag den 7. april 2019

Der vil være første samtalerunde den 24. april og anden samtalerunde den 25. april.

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter sendes elektronisk.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamchef Henrik Otto på 23395618.

Om Social- og handicapcentret

Du vil blive ansat i Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, som løser de samlede opgaver indenfor handicap og psykiatriområdet herunder udredning og visitation af borgere samt drift af egne bo-, støtte og aktivitetstilbud. Centret har endvidere ansvaret for misbrugsindsatsen, hjemløseindsatsen, specialundervisning for voksne, ungdomsuddannelser til unge med særlige behov samt tilkendelse af førtidspension. Læs mere om Høje-Taastrup Kommune på www.htk.dk.

SØG STILLINGEN

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på A4 jobliv.dk.