K­li­ma­rå­det sø­ger ny sek­re­ta­riatsc­hef

Frist:

Den voksende klimaudfordring og forskellige veje til grøn omstilling af samfundet er blevet et af de absolut vigtigste fokusområder for både politikere, erhvervsliv og borgere. Med god grund. Klimaforandringer er blandt dette århundredes største udfordringer, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger.  

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan Danmark kan gennemføre omstillingen til et drivhusgasneutralt samfund i 2050 og samtidig fastholde velfærd og udvikling. Rådet består af en formand og seks medlemmer, der betjenes af et sekretariat med otte medarbejdere og to studenter. 

Til at lede Klimarådets sekretariat søges en ambitiøs sekretariatschef med et godt kendskab til politiske processer og solide samfundsanalytiske kompetencer inden for klima og grøn omstilling.  

Om stillingen 

Vi søger en engageret sekretariatschef med solid ledererfaring og klima- og energifaglig indsigt. Som leder af Klimarådets sekretariat får du mulighed for at være en aktiv del af arbejdet med Klimarådets analyser og samspillet med både interessenter og det politiske miljø.  

Som sekretariatschef bliver du leder af et veletableret og selvkørende tværfagligt sekretariat med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor du skal bidrage aktivt til udformningen og tilrettelæggelsen af samfundsrelevante analyser på klimaområdet. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling med særligt fokus på de økonomiske aspekter.  

Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde skal sekretariatet sørge for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lign.  

Vi lægger vægt på, at du: 

  • har et godt strategisk blik, kendskab til det politiske system og en god forståelse af politiske processer,  
  • har et solidt indblik i klimapolitik i Danmark, EU og internationalt og et stærkt netværk inden for klimaområdet, 
  • har stærke kompetencer inden for samfundsanalyser, herunder økonomiske analyser, der kan understøtte Klimarådets arbejde med udarbejdelse af anbefalinger til regeringens klimapolitiske arbejde, 
  • kan tilrettelægge udarbejdelsen af Klimarådets rapporter og analyser samt afholdelse af konferencer mv.,
  • har lyst til at samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet,  
  • har flere års erfaring med personaleledelse og lyst til tværfagligt samarbejde med økonomer og personer med anden samfundsfaglig og klimafaglig viden, 
  • kan motivere og udvikle medarbejdere og inspirere dem til at samarbejde om løsninger på tværs af fagområder. 

 

Om Klimarådet 

Klimarådet bidrager med solide, faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser inden for alle aspekter af den grønne omstilling. For at nå målet om et drivhusgasneutralt samfund i 2050 er det nødvendigt at se på mulighederne for reduktion af drivhusgasser i hele samfundet i løbet af de næste 30 år. 

Klimarådet kommer med anbefalinger til klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.  

Løn- og ansættelsesforhold 

Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder, en mulighed for at være en del af et godt arbejdsklima og en arbejdsplads, som vi er stolte af. Klimarådets sekretariat har til huse i indre by i København.  

Stillingen vil blive besat på åremål i fem år og på vilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om akademikere i staten. Stillingen er placeret i LR37/løngruppe 1.  

Ansøgning 

Send din ansøgning, CV samt bilag via linket nedenfor, så vi har den senest ved udgangen af torsdag den 21. februar 2019. Første ansættelsesrunde afholdes tirsdag den 5. marts og anden ansættelsesrunde afholdes fredag den 15. marts 2019. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Klimarådets formand, Peter Møllgaard (tlf: +31 6 36 34 08 12, mail: [email protected]), eller kommunikationsansvarlig i sekretariatet, Rasmus Sangild (tlf: +45 41 33 94 95, mail: [email protected]). 

Klimarådet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Klik her for at søge stillingen som Klimarådets sekretariatschef

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på A4 jobliv.dk.