Ø­ko­no­mic­hef til Bør­ne- og Ud­dan­nel­ses­for­valt­nin­gen i Kol­ding Kom­mu­ne

Frist:

Økonomichef, der er et varmt menneske med køligt overblik

Områdechef for Økonomi i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune

Som områdechef for Økonomi i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i en af landets helt store kommuner får du en central rolle. Vi har nemlig en struktur hos os, der betyder, at forvaltningernes økonomiafdelinger har en stor del af ansvaret for den samlede økonomistyring.

Det giver dig stor indflydelse – men også stort ansvar. For når direktøren ønsker et kritisk blik på den samlede økonomistyring i forvaltningen, så skal du både være skarp i tallene og forsøge at sætte dig godt ind i driftens præmisser. Og du skal være god til at inddrage dine dygtige medarbejdere i processerne. Og netop medarbejderne står på spring til at tage ansvar, så du kan bruge dine evner bedst muligt, og de får mulighed for at blive endnu dygtigere. Og du får faglige kolleger, der er ”i samme båd”, nemlig økonomicheferne i de andre forvaltninger samt centralt. Det bliver beskrevet som et positivt samspil, hvor kredsen har været gode til at hjælpe hinanden undervejs – også i de svære processer.

Vi skal bruge dit kølige overblik, når vi skal skabe transparens og struktur i de mange økonomi- og budgetprocesser i forvaltningen, og når vi skal videreudvikle afdelingens arbejdsform. Og det er tydeligt for alle, at du har det, og at det derfor er let at have tillid til din faglighed og til det, du siger. Du har generelt styr på tingene fordi du er velstruktureret og så har du helt enkelt et godt hoved, der gør det let for dig at danne overblikket.

Men vi skal også bruge din ordentlighed og varme, når du møder ind ”som menneske” i en forvaltning, der i den grad arbejder med netop mennesker. Vi er nemlig sammen om det her, men vi er der i sidste ende for børnene og de unges skyld, og vi arbejder i relationer hele tiden. Og det skal helst være en god oplevelse at samarbejde med dig – også selvom vi ikke nødvendigvis er enige om det hele undervejs.

Vi har en forventning om at du har interesse – og talent – for ledelse. Det er det, der i sidste ende skal gøre en forskel, fordi du er med til at gøre os alle sammen dygtigere. Vi er ikke nogen stor afdeling – men du har en stor og vigtig opgave. Du kommer nemlig i en ledelsesmæssig relation med mere end 60 decentrale ledere, hvor din faglige gennemslagskraft og samtidige lydhørhed bliver afgørende.

Sammen designer vi livet i Kolding – skal vi være med til at designe din karriere også?

Løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med ”Aftale om aflønning af Chefer”. Stillingen besættes på cheflønsaftalen og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge i intervallet kr. 730.000 (udgangspunktet) - 775.000 kr. (for den ekstraordinært tunge kandidat). Hertil kommer pension.

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Helle Thiele på tlf. 7979 1800 / 2153 3616.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil.

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via linket, så den er modtaget senest den 8. marts 2019 kl. 8.30.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på A4 jobliv.dk.