P­ro­jekt­le­der til stærkt part­ners­kab om erh­verv­sud­dan­nel­ser

Frist:

Kan du punktere den sejlivede myte om, at en gymnasial uddannelse altid er bedst? Kan du skabe interesse for erhvervsuddannelser allerede i grundskolen? Og har du gode relationelle kompetencer og evner til at skabe overblik, målopfyldelse og fremdrift?

Så modtager vi gerne din ansøgning til en ledig stilling som projektleder for et højt profileret projekt i Frederikssund Kommune - FUEL. Projektet skal sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Om projektet

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer. FUEL gennemføres i et stærkt partnerskab mellem erhvervsskoler, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Projektet er støttet af EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

Frederikssund Kommune varetager den overordnede projektledelse af projektet.

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

FUEL er et regionalt projekt. En del af aktiviteterne starter på Campus Frederikssund, men også andre kommuner i regionen vil få glæde af arbejdet. Blandt andet vil der være aktiviteter på Frederiksberg, i Hillerød, Ballerup og Lyngby, hvor erhvervsskolerne også har afdelinger.

Væsentligste arbejdsopgaver

Du får særligt til opgave at sikre den overordnede projektledelse af projektet i tæt samarbejde med projektejer, styregruppe og projektgruppe.

Projektet er organiseret i 6 underaktiviteter med en delprojektleder for hver aktivitet. Sammen med delprojektlederne og projektets øvrige aktører skal du sikre optimal styring, fremdrift og målopfyldelse i projektet.

Du skal desuden sikre den lokale udbredelse, opbakning og forankring i Frederikssund Kommune samt understøtte den regionale udrulning, og ikke mindst arbejde med videndeling og markedsføring i projektet.

Herudover skal du varetage øvrige kommunale opgaver relateret til Campus Frederikssund på erhvervsuddannelsesområdet.

Vi forventer

Et vigtigt fundament i projektet er det stærke partnerskab mellem kommune, erhvervsskoler og virksomheder. I projektet er der mange aktører, der samarbejder på tværs af gængse samarbejdsrelationer, og som gør brug af hinandens kompetencer og opnår synergier ud over det sædvanlige. Det er vigtigt, at du kan spille med i og op til det. Du skal derfor være stærk i de relationelle og kommunikative kompetencer.

Desuden skal du kunne arbejde selvstændigt. Du skal evne at skabe overblik, sikre fremdrift og ikke mindst målopfyldelse. Det er vigtigt, at du hele tiden formår at holde fokus på administration og styring af projektet samtidig med, at du bidrager til udvikling, implementering og markedsføring af projektet.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse og at du har erfaring fra den kommunale verden.

Du skal være uddannet akademiker.

Vi tilbyder

Du bliver et centralt omdrejningspunkt for et vigtigt indsatsområde for både kommune, erhvervsskoler og virksomheder. Du får frie rammer at arbejde under, et bredt netværk at trække på og så får du mulighed for at sætte endnu mere turbo under erhvervsuddannelserne i kommunen og regionalt.

Du vil opleve, at alle i projektet er oprigtigt optaget af at gøre en forskel til glæde for både de unge og for virksomhederne, der i høj grad efterspørger kvalificeret, faglært arbejdskraft.

Samarbejdet er inspirerende og på en gang både givende og til tider udfordrende, idet forskellige aktører skal lære at spille sammen på nye og anderledes måder.

Hos os vil du opleve høj grad af ansvar i opgaveløsningen og fleksible rammer at navigere under. Dog forudsætter vi, at fleksibiliteten går begge veje.

I opstartsfasen vil du skulle samarbejde med den nuværende projektleder for projektet, som vil sikre løbende overlevering og sparring på opgaven.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst med aflønning efter principperne i ny løn.

Frist: 21. januar 2019 kl. 12.00.

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.
Det er en tidsbegrænset stilling, der løber frem til september 2020.
Du vil blive ansat af Frederikssund Kommune i afdelingen Børn og Skole.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål kan rettes til børne- og skolechef Paw Holze Nielsen på 20 35 35 67 eller projektleder Heidi Normann Jakobsen på 29 29 31 75.

SØG STILLINGEN